O nás


O nás

VivaCasa

 VivaCasa s.r.o. je skupina firiem založená na viacerých pilieroch, je členom VivaHoldingu. Skupina firiem vznikla z toho dôvodu, aby s ohľadom na možnosti a výzvy, ktoré v XXI. storočí ponúka Slovensko, dokázala v súlade s požiadavkami Európskej únie zabezpečiť riešenia na vysokej úrovni pre stavebný, nábytkársky priemysel, a pre úzko spojené činnosti a interiérové práce.  
Spoločnosť VivaCasa s.r.o. sa v rámci holdingu špecializuje na obstarávanie materiálov a prepravu. Za svoj zrod vďačí spoločnosť tej skutočnosti, že vďaka svojím zemepisným danostiam dokáže zjednotiť výhody EÚ a možnosťami slovanských a iných, od nás na východ položených štátov.  Vďaka dobrej organizácii a vytvoreným medzinárodným kontaktom dokáže spoločnosť zabezpečiť kvalitný stavebný materiál a základné suroviny za veľmi priaznivé ceny. Samozrejme ponúkame komplexné riešenia, vrátane zabezpečenia prepravy a colných služieb. Všetky výrobky zodpovedajú požadovaným predpisom a normám, pretože bez toho v súčasnosti už nie je možné uspieť.

Základným faktorom efektivity skupiny firiem je schopnosť flexibilne sa prispôsobiť požiadavkám a výzvam, efektívne riadenie podľa požiadaviek dnešnej doby, nákup cenovo výhodných, ale kvalitných materiálov a ich doprava v potrebnom čase na potrebné miesto. Spoločnosť dokázala, že je schopná k akejkoľvek stavebnej činnosti prebiehajúcej v rámci EÚ zabezpečiť stavebný materiál včas a v dostatočnom množstve a kvalite.

Spoločnosť zabezpečuje komplexné a flexibilné služby, čím je popri zabezpečení vysokej kvality a konkurencieschopných cien stabilným partnerom na trhu. Cieľom spoločnosti
VivaCasa s.r.o. je prevádzkovanie organizácie, ktorá sa pružne prispôsobuje požiadavkám trhu, a ktorá zachovaním a posilnením svojej pozície dokáže maximálne vyhovieť požiadavkám svojich zákazníkov. Za svoju úlohu považuje predstavovať zdravý a ekologický životný štýl, toto hlásať a preferovať pri svojej každodennej činnosti. Na základe vyššie uvedených dôležitých princípov si všetky spoločnosti dodávajúce základné suroviny a polotovary vyberáme veľmi dôkladne. Vedenie spoločnosti vynakladá veľké úsilie v záujme toho, aby čo najviac ľudí spoznalo spoločnosť a prostredníctvom nej aj celú skupinu a jej činnosti.  Vždy sa snažia o to, aby boli v maximálnej miere splnené požiadavky staviteľov aj objednávateľov, ako aj ich individuálne predstavy odlišné od zabehnutých.  

Naše nákupné ceny sú konkurencieschopné, čo umožňujú predovšetkým tri činitele: v prvom rade je to efektívne a dobre zorganizovaná práca, ktorá zabezpečuje dobré využitie ľudských zdrojov. Na druhej strane je to nákup vo veľkom, ktorý umožňuje výrazné zľavy z cien. Naše stabilné skladové zásoby umožňujú, aby bol z vlastných zdrojov k dispozícii aj taký stavebný materiál, pri ktorom sú dlhšie dodacie lehoty, tým pádom sa plynulosť prác zabezpečuje v súlade s technológiou. Do tretice je to rýchla, presná, kvalitná a spoľahlivá práca. Optimálna organizácia pracovníkov spoločnosti je vďaka svojej pripravenosti konkurencieschopná na domácom i zahraničnom trhu, práce vykonávajú rýchlo a úmerne hodnote, a vždy sa v maximálnej miere prispôsobujú želaniam zákazníkov.

Kontaktujte našu spoločnosť, presvedčte sa sami o spoľahlivosti našich pracovníkov a kvalite ich práce, a veríme, že Vás vďaka tomu budeme môcť v budúcnosti privítať medzi našimi objednávateľmi!